Bronchoalveolar Lavage

Bronkoalveolärt lavage

Svensk definition

Sköljning av lungorna med saltlösningar eller slemlösande medel för diagnos eller behandling. Förfarandet är mycket användbart vid diagnos av diffusa lunginfiltrat hos immunsupprimerade patienter.

Engelsk definition

Washing out of the lungs with saline or mucolytic agents for diagnostic or therapeutic purposes. It is very useful in the diagnosis of diffuse pulmonary infiltrates in immunosuppressed patients.

Svenska synonymer

Lungsköljning Bronkialsköljning

Engelska synonymer

Bronchoalveolar Lavages Lavage, Bronchoalveolar Lavages, Bronchoalveolar Lung Lavage Lavage, Lung Lavages, Lung Lung Lavages Lavage, Bronchopulmonary Bronchioalveolar Lavage Bronchioalveolar Lavages Lavage, Bronchioalveolar Lavages, Bronchioalveolar Bronchopulmonary Lavage Bronchopulmonary Lavages Lavages, Bronchopulmonary Bronchial Lavage Bronchial Lavages Lavage, Bronchial Lavages, Bronchial