Heat Stress Disorders

Värmesjuka

Svensk definition

En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.

Engelsk definition

A group of conditions that develop due to overexposure or overexertion in excessive environmental heat.

Svenska synonymer

Värmekramp

Engelska synonymer

Disorder, Heat Stress Disorders, Heat Stress Heat Stress Disorder Stress Disorder, Heat Stress Disorders, Heat Heat Stress Syndromes Heat Stress Syndrome Stress Syndrome, Heat Stress Syndromes, Heat Syndrome, Heat Stress Syndromes, Heat Stress Heat Cramps Cramp, Heat Cramps, Heat Heat Cramp