Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Blodstamcellstransplantation

Svensk definition

Överföring av blodstamceller från benmärg eller blod mellan individer av samma art (homolog transplantation) eller inom samma individ (autolog transplantation). Transplantation av blodstamceller (hematopoetisk stamcellstransplantation) har använts som alternativ till benmärgstransplantation vid behandling av ett flertal cancerformer.

Svenska synonymer

Hematopoetisk stamcellstransplantation

Engelska synonymer

Stem Cell Transplantation, Hematopoietic Transplantation, Hematopoietic Stem Cell