Adenomatosis, Pulmonary

Adenomatos, pulmonell

Svensk definition

En tumörsjukdom där alveolerna och de distala bronkerna är fyllda med slem och slemutsöndrande cylinderepitelceller. Typiskt är rikligt med segt slem, frossa, feber, hosta, dyspne och smärta.

Engelsk definition

A neoplastic disease in which the alveoli and distal bronchi are filled with mucus and mucus-secreting columnar epithelial cells. It is characterized by abundant, extremely tenacious sputum, chills, fever, cough, dyspnea, and pleuritic pain. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pulmonary Adenomatosis Adenomatoses, Pulmonary Pulmonary Adenomatoses