Bone Malalignment

Benmalalignment

Svensk definition

Felaktig ställning hos ben i förhållande till leder, så att de ligger ur linje. Felet kan vara medfött eller ha uppstått till följd av skada.

Engelsk definition

Displacement of bones out of line in relation to joints. It may be congenital or traumatic in origin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone Malalignments Malalignment, Bone Bone Misalignment Bone Misalignments Misalignment, Bone Bone Malposition Bone Malpositions Malposition, Bone