Hypophosphatemia

Hypofosfatemi

Svensk definition

Onormalt låga halter av fosfater i blodet. Kliniska symtom är hemolys, orkeslöshet, svaghet och kramper. Tillståndet kan förekomma i samband med hyperparatyreos, rakit, osteomalaci och olika njurkanalsmissbildningar.

Engelsk definition

A condition of an abnormally low level of PHOSPHATES in the blood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypophosphatemias