Uncompensated Care

Gratis sjukvård

Svensk definition

Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.

Engelsk definition

Medical services for which no payment is received. Uncompensated care includes charity care and bad debts.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Care, Uncompensated Indigent Care Care, Indigent