Immunization Programs

Immuniseringsprogram

Svensk definition

Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.

Engelsk definition

Organized services to administer immunization procedures in the prevention of various diseases. The programs are made available over a wide range of sites: schools, hospitals, public health agencies, voluntary health agencies, etc. They are administered to an equally wide range of population groups or on various administrative levels: community, municipal, state, national, international.

Svenska synonymer

Vaccinationsprogram Vaccinationskampanj

Engelska synonymer

Immunization Program Program, Immunization Programs, Immunization Vaccination Campaign Campaign, Vaccination Campaigns, Vaccination Vaccination Campaigns Vaccination Promotion Promotion, Vaccination Promotions, Vaccination Vaccination Promotions Vaccination Awareness Awareness, Vaccination Awarenesses, Vaccination Vaccination Awarenesses