Leukemic Infiltration

Leukemiinfiltration

Svensk definition

En patologisk förändring i leukemi, då leukemiceller tränger in i olika organ under vilket stadium som helst av sjukdomen. Alla typer av leukemi uppvisar infiltration i varierande omfattning, beroende på leukemityp. Infiltrationsgraden kan variera från organ till organ. Lever och mjälte är vanliga infiltrationsställen, främst vid myeloisk leukemi, men även vid granulocytiska och lymfocytiska typer. Njurarna och mag-tarmkanalen (ofta magsäck och ileum) är också vanliga ställen. Vid lymfocytisk leukemi infiltreras ofta huden. Även det centrala nervsystemet utgör en vanlig infiltrationsplats.

Engelsk definition

A pathologic change in leukemia in which leukemic cells permeate various organs at any stage of the disease. All types of leukemia show various degrees of infiltration, depending upon the type of leukemia. The degree of infiltration may vary from site to site. The liver and spleen are common sites of infiltration, the greatest appearing in myelocytic leukemia, but infiltration is seen also in the granulocytic and lymphocytic types. The kidney is also a common site and of the gastrointestinal system, the stomach and ileum are commonly involved. In lymphocytic leukemia the skin is often infiltrated. The central nervous system too is a common site.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infiltration, Leukemic Infiltrations, Leukemic Leukemic Infiltrations