Neoplasm Invasiveness

Tumörinvasivitet

Svensk definition

Tumörers förmåga att infiltrera och aktivt förstöra omgivande vävnad.

Engelsk definition

Ability of neoplasms to infiltrate and actively destroy surrounding tissue.

Svenska synonymer

Cancerinvasivitet

Engelska synonymer

Neoplasm Invasion Invasion, Neoplasm Invasiveness, Neoplasm