Caroli Disease

Carolis sjukdom

Svensk definition

Medfödd cystisk utvidgning av leverns gallgångar. Den består av två typer: enkel, med enbart gallgångsutvidgning eller ektasi, och komplex, med tillhörande utbredd fibros och portahypertension. Godart ad njurkanalsektasi hör samman med båda typer.

Engelsk definition

Congenital cystic dilatation of the intrahepatic bile ducts (BILE DUCTS, INTRAHEPATIC). It consists of 2 types: simple Caroli disease is characterized by bile duct dilatation (ectasia) alone; and complex Caroli disease is characterized by bile duct dilatation with extensive hepatic fibrosis and portal hypertension (HYPERTENSION, PORTAL). Benign renal tubular ectasia is associated with both types of Caroli disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Caroli Caroli's Disease Carolis Disease Disease, Caroli's Caroli's Syndrome Caroli Syndrome Carolis Syndrome Syndrome, Caroli's