Eye Infections, Fungal

Svampinfektioner i ögat

Svensk definition

Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.

Engelsk definition

Infection by a variety of fungi, usually through four possible mechanisms: superficial infection producing conjunctivitis, keratitis, or lacrimal obstruction; extension of infection from neighboring structures - skin, paranasal sinuses, nasopharynx; direct introduction during surgery or accidental penetrating trauma; or via the blood or lymphatic routes in patients with underlying mycoses.

Svenska synonymer

Okulära mykos

Engelska synonymer

Eye Infection, Fungal Fungal Eye Infection Infection, Fungal Eye Infections, Fungal Eye Oculomycosis Oculomycoses Mycosis, Ocular Mycoses, Ocular Ocular Mycoses Ocular Mycosis Ocular Infections, Fungal Fungal Ocular Infection Fungal Ocular Infections Infection, Fungal Ocular Infections, Fungal Ocular Ocular Infection, Fungal Mycotic Infections, Ocular Infection, Ocular Mycotic Infections, Ocular Mycotic Mycotic Infection, Ocular Ocular Mycotic Infection Ocular Mycotic Infections Fungal Eye Infections