Histiocytosis

Histiocytos

Svensk definition

Allmän benämning på onormal förekomst av histiocyter i blodet. Cellernas patologiska utseende snarare än kliniska fynd är avgörande för indelningen av histiocyttumörer. Tre grupper finns: histiocytos, Langerhanscellshistiocytos och maligna histiocytneoplasmer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Histiocytoses