Virilism

Virilism

Svensk definition

Utvecklande av manliga, sekundära könsdrag hos kvinnor. Fenomenet beror på effekten av androgena metaboliter av endogena eller exogena prekursorämnen från t ex binjurekörtlar eller läkemedel.

Engelsk definition

Development of male secondary SEX CHARACTERISTICS in the FEMALE. It is due to the effects of androgenic metabolites of precursors from endogenous or exogenous sources, such as ADRENAL GLANDS or therapeutic drugs.

Svenska synonymer

Manlighet hos kvinnor Androgenisation Androgenisering

Engelska synonymer

Virilization Androgenization