Veratrum Alkaloids

Veratrumalkaloider

Svensk definition

Alkaloider med kraftigt blodtryckssänkande verkan som isolerats ur amerikansk eller europeisk julros (grön nysrot och vit nysrot). De ökar kolinergisk och sänker adrenergisk spänning med förväntade biverkningar. Vid högre doser hämmas andningen och orsakar hjärtrytmrubbningar. Endast protoveratriner har använts som blodtryckssänkande medel i särskilda fall. De har i stort sett bytts ut mot läkemedel med färre biverkningar.

Engelsk definition

Alkaloids with powerful hypotensive effects isolated from American or European Hellebore (Veratrum viride Ait. Liliaceae and Veratrum album L. Liliaceae). They increase cholinergic and decrease adrenergic tone with appropriate side effects and at higher doses depress respiration and produce cardiac arrhythmias; only the ester alkaloids have been used as hypotensive agents in specific instances. They have been generally replaced by drugs with fewer adverse effects.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alkaloids, Veratrum