Valerates

Valerater

Svensk definition

Derivat av valeriansyra, inklusive dess salter och estrar.

Engelsk definition

Derivatives of valeric acid, including its salts and esters.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pentanoates Valerate Pentanoate