Tularemia

Harpest

Svensk definition

En pestliknande infektionssjukdom hos gnagare, överförbar till människa. Den orskas av Francisella tularensis och utmärks av feber, frossa, värk i huvud och rygg, samt svaghet.

Engelsk definition

A plague-like disease of rodents, transmissible to man. It is caused by FRANCISELLA TULARENSIS and is characterized by fever, chills, headache, backache, and weakness.

Svenska synonymer

Tularemi

Engelska synonymer

Tularemias Francisella tularensis Infection Francisella tularensis Infections Infection, Francisella tularensis