Torticollis

Torticollis

Svensk definition

Ett symtomatiskt fenomen, inte ett sjukdomstillstånd, som yttrar sig som en stel och smärtande vridning av nacken. Oftast dras huvudet något mot ena sidan och vrids åt andra hållet. Den ofrivilliga sammandragningen kan bero på medfödda defekter, fysisk skada, inflammation, tumörer, nervfaktorer eller annat.

Engelsk definition

A symptom, not a disease, of a twisted neck. In most instances, the head is tipped toward one side and the chin rotated toward the other. The involuntary muscle contractions in the neck region of patients with torticollis can be due to congenital defects, trauma, inflammation, tumors, and neurological or other factors.

Svenska synonymer

Cervikal dystoni Spasmodisk torticollis Sned nacke Nackspärr Psykogen torticollis

Engelska synonymer

Wryneck Spasmodic Torticollis Torticollis, Spasmodic Cervical Dystonia Torticollis, Psychogenic Psychogenic Torticollis Torticollis, Intermittent Intermittent Torticollis