Staphylococcus

Stafylokock

Svensk definition

Ett släkte grampositiva, fakultativt anaeroba, kockoida bakterier. Släktets organismer förekommer en och en, i par och i grupper om fyra och delar sig karakteristiskt i fler än ett plan för att bilda oregelbundna kluster. Naturliga populationer av stafylokocker finns på huden och slemhinnorna hos varmblodiga djur. Vissa arter är opportunistiska patogener hos människor och djur.

Engelsk definition

A genus of gram-positive, facultatively anaerobic, coccoid bacteria. Its organisms occur singly, in pairs, and in tetrads and characteristically divide in more than one plane to form irregular clusters. Natural populations of Staphylococcus are found on the skin and mucous membranes of warm-blooded animals. Some species are opportunistic pathogens of humans and animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.