Firmicutes

Firmikuter

Svensk definition

Ett fylum av huvudsakligen grampositiva bakterier som innefattar släktena Bacillales och Clostridiales. Firmikuter och Bacteriodetes är två bakteriefyla som utgör majoriteten av den mänskliga magens mikrobiota.

Engelsk definition

A phylum of predominantly GRAM-POSITIVE BACTERIA that includes the orders Bacillales and Clostridiales. Firmicutes and BACTEROIDETES are the two bacterial phyla that constitute the majority of the human gut MICROBIOTA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.