Rosacea

Rosenfinnar

Svensk definition

Ett hudtillstånd som primärt innebär utslag i ansiktet, såsom pannan, kinderna, näsan och hakan. Tillståndet kännetecknas av rodnader, svullnader, rinofym, papler och symptom på synen. Rosacea kan förekomma i alla åldrar, men uppkommer oftast i 30-årsåldern. Det finns olika undertyper av rosacea: erytematotelangiektatisk, papulopustular, fymatös och okular.

Engelsk definition

A cutaneous disorder primarily of convexities of the central part of the FACE, such as FOREHEAD; CHEEK; NOSE; and CHIN. It is characterized by FLUSHING; ERYTHEMA; EDEMA; RHINOPHYMA; papules; and ocular symptoms. It may occur at any age but typically after age 30. There are various subtypes of rosacea: erythematotelangiectatic, papulopustular, phymatous, and ocular (National Rosacea Society's Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea, J Am Acad Dermatol 2002; 46:584-7).

Svenska synonymer

Rosacea

Engelska synonymer

Acne Rosacea Phymatous Rosacea Rosacea, Phymatous Ocular Rosacea Rosacea, Ocular Papulopustular Rosacea Rosacea, Papulopustular Erythematotelangiectatic Rosacea Rosacea, Erythematotelangiectatic Granulomatous Rosacea Rosacea, Granulomatous