Respiratory Distress Syndrome, Adult

Andnödssyndrom hos vuxna

Svensk definition

Ett syndrom karakteriserat av progressiv livshotande andningssvikt utan en känd lungsjukdom, vanligtvis efter kirurgiska ingrepp eller allvarlig skada.

Svenska synonymer

ARDS Chocklunga Respiratoriskt distress-syndrom hos vuxna

Engelska synonymer

Shock Lung Lung, Shock ARDS, Human ARDSs, Human Human ARDS Respiratory Distress Syndrome, Acute Acute Respiratory Distress Syndrome Adult Respiratory Distress Syndrome