Cumulative Trauma Disorders

Belastningsskador

Svensk definition

Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.

Engelsk definition

Harmful and painful condition caused by overuse or overexertion of some part of the musculoskeletal system, often resulting from work-related physical activities. It is characterized by inflammation, pain, or dysfunction of the involved joints, bones, ligaments, and nerves.

Svenska synonymer

Ansträngningsutlösta skador Förslitningsskador

Engelska synonymer

Injury, Repetition Strain Injuries, Repetition Strain Repetition Strain Injuries Strain Injuries, Repetition Strain Injury, Repetition Repetition Strain Injury Overuse Injury Injuries, Overuse Injury, Overuse Overuse Injuries Repetitive Motion Disorders Disorder, Repetitive Motion Disorders, Repetitive Motion Motion Disorder, Repetitive Motion Disorders, Repetitive Repetitive Motion Disorder Repetitive Strain Injury Injuries, Repetitive Strain Injury, Repetitive Strain Repetitive Strain Injuries Strain Injuries, Repetitive Strain Injury, Repetitive Overuse Syndrome Overuse Syndromes Repetitive Stress Injury Injuries, Repetitive Stress Injury, Repetitive Stress Repetitive Stress Injuries Stress Injuries, Repetitive Stress Injury, Repetitive Trauma Disorders, Cumulative Cumulative Trauma Disorder Disorder, Cumulative Trauma Disorders, Cumulative Trauma Trauma Disorder, Cumulative