Red-Cell Aplasia, Pure

Erytroblastopeni

Svensk definition

Undertryckande av erytropoesen utan större bortfall i produktionen av leukocyter och blodplättar.

Engelsk definition

Suppression of erythropoiesis with little or no abnormality of leukocyte or platelet production.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Red Cell Aplasia, Pure Pure Red-Cell Aplasia Aplasia, Pure Red-Cell Pure Red Cell Aplasia Pure Red-Cell Aplasias Red-Cell Aplasias, Pure Aplasia Pure Red Cell Erythrocyte Aplasia Aplasia, Erythrocyte Aplasias, Erythrocyte Erythrocyte Aplasias