Radiodermatitis

Stråldermatit

Svensk definition

En inflammatorisk reaktion på huden som orsakas av exponering för joniserande strålning.

Engelsk definition

A cutaneous inflammatory reaction occurring as a result of exposure to ionizing radiation.

Svenska synonymer

Radiodermatit Strålningsinducerad dermatit

Engelska synonymer

Radiodermatitides Radiation-Induced Dermatitis Radiation Induced Dermatitis Dermatitis, Radiation-Induced Dermatitides, Radiation-Induced Dermatitis, Radiation Induced Radiation-Induced Dermatitides Radiation Recall Dermatitis Dermatitides, Radiation Recall Dermatitis, Radiation Recall Radiation Recall Dermatitides Radiation Recall Reaction Radiation Recall Reactions Reaction, Radiation Recall Reactions, Radiation Recall Recall Reaction, Radiation Recall Reactions, Radiation