Psychosurgery

Psykokirurgi

Svensk definition

Behandling av kroniska, allvarliga och svårbehandlade psykiska sjukdomar med kirurgiskt avlägsnande eller kirurgiskt abrytande av vissa områden eller nervbanor i hjärnan, speciellt i prefrontal kortex.

Engelsk definition

Treatment of chronic, severe and intractable psychiatric disorders by surgical removal or interruption of certain areas or pathways in the brain, especially in the prefrontal lobes.

Svenska synonymer

Psykiatrisk kirurgi Lobotomi Gyrektomi Leukotomi

Engelska synonymer

Psychosurgeries Lobotomy Lobotomies Gyrectomy Gyrectomies Leukotomy Leukotomies Leucotomy Leucotomies Topectomy Topectomies