Psychological Warfare

Psykologisk krigföring

Svensk definition

Åtgärder och aktiviter (manipulation, propaganda) med sysftet att stärka det egna landets moral och att försvaga motpartens moral.

Engelsk definition

The manipulation of psychological influences, primarily concerned with morale, to strengthen the ability of one's own country and weaken the enemy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Psychologic Warfare Warfare, Psychologic Warfare, Psychological