Premenstrual Syndrome

Premenstruellt syndrom

Svensk definition

En kombination av fysiska och psykiska besvär eller beteendeförändringar som uppstår under förstadiet till menstruationen (lutealfas). Det finns olika symtom vid PMS (smärta, vattenretention, ångest, matbegär och depression) som minskar markant 2 eller 3 dagar efter att mensen har startat.

Engelsk definition

A combination of distressing physical, psychologic, or behavioral changes that occur during the luteal phase of the menstrual cycle. Symptoms of PMS are diverse (such as pain, water-retention, anxiety, cravings, and depression) and they diminish markedly 2 or 3 days after the initiation of menses.

Svenska synonymer

PMS Premenstruell spänning

Engelska synonymer

Premenstrual Syndromes Syndrome, Premenstrual Syndromes, Premenstrual Premenstrual Tension Premenstrual Tensions Tension, Premenstrual Tensions, Premenstrual