Menstruation Disturbances

Menstruationsstörningar

Svensk definition

Avvikelser i menstruationen som kan tyda på att sjukdom föreligger.

Engelsk definition

Variations of MENSTRUATION which may be indicative of disease.

Svenska synonymer

Mensstörningar Oregelbunden menstruation Polymenorré Hypomenorré Retrograd menstruation

Engelska synonymer

Disturbance, Menstruation Disturbances, Menstruation Menstruation Disturbance Menstruation Disorders Disorder, Menstruation Disorders, Menstruation Menstruation Disorder Polymenorrhea Menstruation, Retrograde Retrograde Menstruation Menstrual Irregularity Irregularity, Menstrual Irregular Menstruation Menstruation, Irregular Irregular Menses Menses, Irregular Menstrual Irregularities Hypomenorrhea