Portal System

Portasystemet

Svensk definition

Ett system av två kapillärbäddar kopplade med varandra via venösa kärl. Blodet, under passagen transporteras genom den första kapillärbädden till den andra kapillärbädden innan det återvänder till den systemiska cirkulationen. Gäller speciellt det hepatiska portasystemet.

Engelsk definition

A system of vessels in which blood, after passing through one CAPILLARY BED, is conveyed through a second set of capillaries before it returns to the systemic circulation. It pertains especially to the hepatic portal system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Portal Systems System, Portal Systems, Portal