Popliteal Vein

Knävecksven

Svensk definition

Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.

Engelsk definition

The vein formed by the union of the anterior and posterior tibial veins; it courses through the popliteal space and becomes the femoral vein.

Svenska synonymer

Poplitealven Vena poplitea

Engelska synonymer

Popliteal Veins Vein, Popliteal Veins, Popliteal