Eczema, Dyshidrotic

Eksem, dyshidrotiskt

Svensk definition

Ett återkommande eksem kännetecknat av blåsbildning på handflatorna och fotsulorna, isynnerhet längs med och mellan fingrar och tår. Det åtföljs av klåda, brännande känsla och kraftig svettning. Sjukdomen är självbegränsande och varar några veckor.

Engelsk definition

A recurrent eczematous reaction characterized by the development of vesicular eruptions on the palms and soles, particularly along the sides and between the digits. It is accompanied by pruritus, a burning sensation, and hyperhidrosis. The disease is self-limiting, lasting only a few weeks. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Pomfolyx

Engelska synonymer

Dyshidrotic Eczema Dyshidrotic Eczemas Eczemas, Dyshidrotic Vesicular Palmoplantar Eczema Eczema, Vesicular Palmoplantar Eczemas, Vesicular Palmoplantar Palmoplantar Eczema, Vesicular Palmoplantar Eczemas, Vesicular Vesicular Palmoplantar Eczemas Pompholyx Eczema, Dyshydrotic Dyshydrotic Eczema Dyshydrotic Eczemas Eczemas, Dyshydrotic