Polycythemia Vera

Polycytemia vera

Svensk definition

En myeloproliferativ blodsjukdom av okänd orsak, kännetecknas av överproduktion av alla hematopoietiska benmärgselement, ökning av röda blodkroppar och blodvolymet. Ofta associerad med mjältförstoring, leukocytos och trombocytopeni. Extramedullär (lever och mjälte) blodbildning är också reaktiv. Myelofibros förekommer med tiden.

Engelsk definition

A myeloproliferative disorder of unknown etiology, characterized by abnormal proliferation of all hematopoietic bone marrow elements and an absolute increase in red cell mass and total blood volume, associated frequently with splenomegaly, leukocytosis, and thrombocythemia. Hematopoiesis is also reactive in extramedullary sites (liver and spleen). In time myelofibrosis occurs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Primary Polycythemia Polycythemia, Primary Polycythemias, Primary Primary Polycythemias Polycythemia Rubra Vera Polycythemia Rubra Veras Vera, Polycythemia Rubra Veras, Polycythemia Rubra Polycythemia Ruba Vera Polycythemia Ruba Veras Ruba Vera, Polycythemia Ruba Veras, Polycythemia Vera, Polycythemia Ruba Veras, Polycythemia Ruba Osler-Vaquez Disease Disease, Osler-Vaquez Osler Vaquez Disease Erythremia Erythremias