Pneumatosis Cystoides Intestinalis

Pneumatosis cystoides intestinalis

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av multipla gasfyllda cystor i tarmväggarna, subslemhinnan och/eller subserosan. De flesta av cystorna förekommer i jejunum och ileum.

Engelsk definition

A condition characterized by the presence of multiple gas-filled cysts in the intestinal wall, the submucosa and/or subserosa of the INTESTINE. The majority of the cysts are found in the JEJUNUM and the ILEUM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cystoides Intestinalis, Pneumatosis Intestinalis, Pneumatosis Cystoides