Pleura

Lungsäck

Svensk definition

Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.

Engelsk definition

The thin serous membrane enveloping the lungs (LUNG) and lining the THORACIC CAVITY. Pleura consist of two layers, the inner visceral pleura lying next to the pulmonary parenchyma and the outer parietal pleura. Between the two layers is the PLEURAL CAVITY which contains a thin film of liquid.

Svenska synonymer

Pleura Pleura viscerale Pleura parietale

Engelska synonymer

Visceral Pleura Pleura, Visceral Parietal Pleura Pleura, Parietal