Pneumonolysis

Pneumonolys

Svensk definition

Delning av vävnader som fäster lungan till bröstkorgen för att åstadkomma kollaps. Användes tidigare som behandling av tuberkulosis.

Engelsk definition

Division of the tissues attaching the lung to the wall of the chest cavity, to permit collapse of the lung. It was formerly used to treat tuberculosis. (Dorland, 28th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pneumonolyses