Plague

Pest

Svensk definition

En akut infektion orsakad av Yersinia pestis som angriper människor, vilda gnagare och deras ektoparasiter. Smittan kvarstår genom sylvatiskt (skog, gnagare, loppor) ekosystem i hela världen. Böldpest är den vanligaste formen.

Engelsk definition

An acute infectious disease caused by YERSINIA PESTIS that affects humans, wild rodents, and their ectoparasites. This condition persists due to its firm entrenchment in sylvatic rodent-flea ecosystems throughout the world. Bubonic plague is the most common form.

Svenska synonymer

Farsot Digerdöden Yersinia pestis infektion

Engelska synonymer

Yersinia pestis Infection Septicemic Plague Black Death Black Plague Pneumonic Plague Pulmonic Plague Bubonic Plague Meningeal Plague