Pilocarpine

Pilokarpin

Svensk definition

En långsamt hydrolyserad muskarinagonist utan nikotineffekt. Pilokarpin används som pupillsammandragande medel vid behandling av grön starr.

Engelsk definition

A slowly hydrolyzed muscarinic agonist with no nicotinic effects. Pilocarpine is used as a miotic and in the treatment of glaucoma.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Isoptocarpine Salagen Pilocarpine Hydrochloride Hydrochloride, Pilocarpine Pilocarpine, Monohydrochloride, (3S-cis)-Isomer Pilocarpine Nitrate Nitrate, Pilocarpine Pilocarpine Mononitrate, (3S-cis)-Isomer Isopilocarpine Ocusert