Practice Patterns, Physicians'

Klinisk läkarpraxis

Svensk definition

Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.

Engelsk definition

Patterns of practice related to diagnosis and treatment as especially influenced by cost of the service requested and provided.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Physicians' Practice Pattern Physicians' Practice Patterns Practice Pattern, Physicians' Physician's Practice Patterns Physician Practice Patterns Practice Patterns, Physician's Physician's Practice Pattern Practice Pattern, Physician's Practice Patterns, Physician Practice Patterns, Clinical Pattern, Clinical Practice Clinical Practice Patterns Practice Pattern, Clinical Clinical Practice Pattern Patterns, Clinical Practice Prescribing Patterns, Physician Physician Prescribing Pattern Physician Prescribing Patterns Prescribing Pattern, Physician