Photic Stimulation

Fotostimulering

Svensk definition

Undersökande teknik som används under elektroencefalografi där en serie skarpa ljusblixtar eller visuella mönster används för att framkalla hjärnaktivitet.

Engelsk definition

Investigative technique commonly used during ELECTROENCEPHALOGRAPHY in which a series of bright light flashes or visual patterns are used to elicit brain activity.

Svenska synonymer

Ljusstimulering Visuell stimulering

Engelska synonymer

Visual Stimulation Stimulation, Visual Stimulations, Visual Visual Stimulations Stimulation, Photic Photic Stimulations Stimulations, Photic