Phosphotungstic Acid

Fosfovolframsyra

Svensk definition

En vit eller något gul-grön och smått efflorescerande kristall- eller kristallinpuder. Det används som reagens för alkaloider och många andra kvävebaser, för fenoler, albumin, pepton, aminosyror, urinsyra, urinämne, blod och kolhydrater.

Engelsk definition

Tungsten hydroxide oxide phosphate. A white or slightly yellowish-green, slightly efflorescent crystal or crystalline powder. It is used as a reagent for alkaloids and many other nitrogen bases, for phenols, albumin, peptone, amino acids, uric acid, urea, blood, and carbohydrates. (From Merck Index, 11th ed)

Svenska synonymer

Fosfervolframsyra

Engelska synonymer

Acid, Phosphotungstic