Phenylacetates

Fenylacetater

Svensk definition

Derivat av fenylättiksyra. Här ingår även andra syraformer, salter, estrar och amider som innehåller samma . Observera att denna grupp föreningar inte skall förväxlas med derivat av fenylacetater, vilka innehåller fenolester av ättiksyra.

Engelsk definition

Derivatives of phenylacetic acid. Included under this heading are a variety of acid forms, salts, esters, and amides that contain the benzeneacetic acid structure. Note that this class of compounds should not be confused with derivatives of phenyl acetate, which contain the PHENOL ester of ACETIC ACID.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Benzeneacetates Phenylacetic Acids Acids, Phenylacetic Benzeneacetic Acids Acids, Benzeneacetic