Aggressive Periodontitis

Aggressiv tandlossning

Svensk definition

Inflammation och förlust av periodontium som kännetecknas av snabb förlust av tandfästen och bennedbrytning med samtidig förekomst av plack and tandsten. Denna mycket destruktiva form av tandlossning förekommer ofta hos unga och kallades tidigare tidig tandlossning, men sjukdomen förekommer även hos äldre människor.

Engelsk definition

Inflammation and loss of PERIODONTIUM that is characterized by rapid attachment loss and bone destruction in the presence of little local factors such as DENTAL PLAQUE and DENTAL CALCULUS. This highly destructive form of periodontitis often occurs in young people and was called early-onset periodontitis, but this disease also appears in old people.

Svenska synonymer

Juvenil parodontit Förpubertal parodontit Juvenil tandlossning Juvenil periodontit Aggressiv parodontit

Engelska synonymer

Periodontitis, Aggressive Periodontitis, Prepubertal Periodontitis, Circumpubertal Circumpubertal Periodontitis Prepubertal Periodontitis Early-Onset Periodontitis Early Onset Periodontitis Early-Onset Periodontitides Periodontitides, Early-Onset Periodontitis, Early-Onset Juvenile Periodontitis Periodontitis, Juvenile Juvenile Periodontitides Periodontitides, Juvenile Periodontosis Periodontoses Periodontitis, Aggressive, 1