Polyarteritis Nodosa

Polyarteritis nodosa

Svensk definition

Ett slags nekrotiserande icke-grnaulomatos inflammation som i första hand uppstår i mellanstora kärl, ofta tillsammans med mikroaneurysmer. Muskel-, led- och magsmärtor är typiska och resulterar i kärlinfarkt och ärrbildning i drabbade organ. Polyarteritis nodosa där lungorna är inblandade kallas Churg-Strauss syndrom.

Engelsk definition

A form of necrotizing non-granulomatous inflammation occurring primarily in medium-sized ARTERIES, often with microaneurysms. It is characterized by muscle, joint, and abdominal pain resulting from arterial infarction and scarring in affected organs. Polyarteritis nodosa with lung involvement is called CHURG-STRAUSS SYNDROME.

Svenska synonymer

Nekrotiserande polyarterit

Engelska synonymer

Periarteritis Nodosa Necrotizing Arteritis Arteritides, Necrotizing Arteritis, Necrotizing Necrotizing Arteritides Essential Polyarteritis Essential Polyarteritides Polyarteritides, Essential Polyarteritis, Essential