Perchlorates

Perklorater

Svensk definition

Föreningar som innehåller strukturen Cl(=O)(=O)(=O)O-. Även salt- och esterformer av perklorat samt perklorsyra innefattas här.

Engelsk definition

Compounds that contain the Cl(=O)(=O)(=O)O- structure. Included under this heading is perchloric acid and the salts and ester forms of perchlorate.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Perchloric Acids Acids, Perchloric Perchloric Acid Derivatives