Parietal Bone

Hjässben

Svensk definition

Ett av ett par oregelbundet formade fyrsidiga ben som sitter mellan frontalbenet och nackbenet, vilka tillsammans bildar sidorna av kraniet.

Engelsk definition

One of a pair of irregularly shaped quadrilateral bones situated between the FRONTAL BONE and OCCIPITAL BONE, which together form the sides of the CRANIUM.

Svenska synonymer

Os parietale

Engelska synonymer

Bone, Parietal Bones, Parietal Parietal Bones