Frontal Bone

Frontalben

Svensk definition

Benet som bildar den främre delen av skallen. Dess platta del bildar pannan och leder vidare nedåt till näsbenet och kindbenet på var sida om ansiktet.

Engelsk definition

The bone that forms the frontal aspect of the skull. Its flat part forms the forehead, articulating inferiorly with the NASAL BONE and the CHEEK BONE on each side of the face.

Svenska synonymer

Pannben

Engelska synonymer

Bone, Frontal Bones, Frontal Frontal Bones