Parakeratosis

Parakeratos

Svensk definition

Hudsjukdom som innebär ofullständig förhorning av hudens hornlager. Epitelcellernas kärnor är normalt försvunna i hornlagret men är kvar vid parakeratos. I slemhinnor (munslemhinna och vagnalslemhinna) är parakeratos normal.

Engelsk definition

Persistence of the nuclei of the keratinocytes into the stratum corneum of the skin. This is a normal state only in the epithelium of true mucous membranes in the mouth and vagina. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Parakeratoses