Psittacosis

Papegojsjuka

Svensk definition

Infektion orsakad av Chlamydophila psittaci (tidigare Chlamydia psittaci), överförd till människor genom inhalering av damm-burna kontaminerade nässekretioner eller avföring från infekterade fåglar. Infektionen leder till en febrig sjukdom som kännetecknas av pneumonit och systemiska manifestationer.

Engelsk definition

Infection with CHLAMYDOPHILA PSITTACI (formerly Chlamydia psittaci), transmitted to humans by inhalation of dust-borne contaminated nasal secretions or excreta of infected BIRDS. This infection results in a febrile illness characterized by PNEUMONITIS and systemic manifestations.

Svenska synonymer

Ornitos

Engelska synonymer

Psittacoses Ornithosis Ornithoses