Ornithine Decarboxylase

Ornitindekarboxylas

Svensk definition

Ett pyridoxalfosfatprotein som tros vara den mängdbegränsande föreningen i polyaminbiosyntesen. Den katalyserar dekarboxyleringen av ornitin för att bilda putrescin, vilken sedan länkar till propylamindelen av dekarboxylerad S-adenosylmetion för att bilda spermidin.

Engelsk definition

A pyridoxal-phosphate protein, believed to be the rate-limiting compound in the biosynthesis of polyamines. It catalyzes the decarboxylation of ornithine to form putrescine, which is then linked to a propylamine moiety of decarboxylated S-adenosylmethionine to form spermidine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Decarboxylase, Ornithine Ornithine Carboxy-lyase Carboxy-lyase, Ornithine Ornithine Carboxy lyase